กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 370.7 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ : แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ
เลขเรียก370.7
ผู้แต่งพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - วิจัย2. การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
สำนักพิมพ์น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสะพาน
เลขเรียก370.7
ผู้แต่งโครงการพบกันครึ่งทาง
หัวเรื่อง1. การดำเนินชีวิต2. ธรรมะกับชีวิตประจำวัน,3. ความสำเร็จ,4. ชีวิต - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม