กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 378.1 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง50 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2504-2554
เลขเรียก378.1
ผู้แต่งข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขเรียก378.1
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวเรื่อง1. มหายาลัยรามคำแหง2. ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ 2542
เลขเรียก378.1
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. ผู้บริหาร2. นักบริหาร
สำนักพิมพ์สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบข้าราชการระดับสูงของต่างประเทศ
เลขเรียก378.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ผู้บริหารระดับสูง
สำนักพิมพ์พี.เอ. ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม