กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 378.593 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องใครอยากเรียนโท ยกมือขึ้น
เลขเรียก378.593
ผู้แต่งยุวนาฏ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. การศึกษาขั้นอุดมศึกษา2. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระเกี้ยว 2520
เลขเรียก378.593
ผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. พระเกี้ยว
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2520
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมุนษย์ระดับประเทศ ประจำปี 2549
เลขเรียก378.593
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
สำนักพิมพ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม