กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 378.59 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขเรียก378.59
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง1. กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจารึกราชมงคล พุทธศักราช 2546
เลขเรียก378.59
ผู้แต่งกองประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หัวเรื่อง1. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - - รายงาน2. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์ ลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2540
เลขเรียก378.59
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2540
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอดีตเพื่ออนาคต 2549
เลขเรียก378.59
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวเรื่อง1. มาวิทยาลัยลัยศรีนครินทร์วิโรฒ - - ประวัติ
สำนักพิมพ์สันติศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม