กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 386.45 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส แก้ปัญหาชาติด้วยคลองกระ
เลขเรียก386.45
ผู้แต่งสุเมธ พรมพันห่าว
หัวเรื่อง1. คลองกระ - - เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์บิกไลน์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม