กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 398.2 พบจำนวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 สุดยอดนิทานอีสปแสนสนุก 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน
พรรณผกา รุ่งเรือง, แปล
หัวเรื่อง1. นิทา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง157 นิทานมังกร สอนสร้างตัวให้รวยเร็ว
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งวิชัย ตระกูลพัฒนกร
หัวเรื่อง1. นิทาน
สำนักพิมพ์Feel good
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง20 ยอดนิทานชาดก
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งสาตรา
หัวเรื่อง1. นิทาน2. นิทานชาดก
สำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องToy Story 2
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งวอลท์ ดิสนีย์
หัวเรื่อง1. Toy story2. วรรณกรรมสำหรับเด็ก,3. ของเล่น - - วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สำนักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWhat Makes Day and Night?
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งArvetis, Chris.
หัวเรื่อง1. Story2. นิทาน
สำนักพิมพ์Newfield Publications
ปีที่พิมพ์1997
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองกองอยู่ทั่วไป
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่อง1. นิทานคติธรรม
สำนักพิมพ์มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยปริศนากับสคูบีดู ตอน คดีไดโนเสาร์คืนชีพ
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งMarkas, Jenny
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสองภาษา
สำนักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานชานกรุง
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งพรทิพา จุลสุคนธ์
หัวเรื่อง1. นิทานพื้นบ้าน
สำนักพิมพ์หมึกจีน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานอียิปต์โบราณ ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งชลิตดา
หัวเรื่อง1. เทพนิยาย
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานก่อนนอนสอนผู้ใหญ่ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นภายใน 21 คืน
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งGallehugh, Allen
หัวเรื่อง1. นิทาน
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานคุณธรรมสอนใจ
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. นิทาน2. ชื่อเรื่อง
สำนักพิมพ์สยามคัลเลอร์พริน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานเตือนสติ
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งรัถยา สารธรรม
หัวเรื่อง1. นิทาน
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานมาเลเซีย
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งส. พลายน้อย
หัวเรื่อง1. นิทาน
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานเวตาล
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งพิทยาลงกรณ์, กรมหมื่น
หัวเรื่อง1. นิทาน - - อินเดีย
สำนักพิมพ์ไพลินบุ๊คเน็ต
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานสอนใจวัยอนุบาล เล่มที่ 1
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. นิทาน2. นิทานสอนใจ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานสำหรับเด็ก
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่อง1. นิทาน
สำนักพิมพ์บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์3
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่อง นิทานเวตาล
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งมาลัย (จุฑารัตน์)
หัวเรื่อง1. นิทา
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม