กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 411.7 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง
เลขเรียก411.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม