กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 413 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง5 ภาษาท่องโลกกว้าง ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน
เลขเรียก413
ผู้แต่งขลดา วิทยโกมล
หัวเรื่อง1. พจนานุกรมหลายภาษ2. ภาษาไทย - - คำศัพท,3. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท,4. ภาษาฝรั่งเศส- - คำศัพท,5. ภาษาสเปน- - คำศัพท,6. ภาษาจีน - - พจนานุกร
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัพะ พะจะนะ พาสา ไท
เลขเรียก413
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - พจนานุกรม2. ภาษาละติน - พจนานุกรม,3. ภาษาฝรั่งเศส - พจนานุกรม,4. ภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม