กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 417.7 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประชุมจารึก ภาคที่๘ จารึกสุโขทัย
เลขเรียก417.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึก2. จารึกสุโขทัย,3. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - สุโขทัย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม