กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 421.5 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องThe Art of English Conversation ศิลปการสนทนา ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก421.5
ผู้แต่งKeller, Eric Ph.D.
สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา2. ภาษาอังกฤษ - - การออกเสียง
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์
เลขเรียก421.5
ผู้แต่งพิณทิพย์ ทวยเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การออกเสียง2. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม