กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 421 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย : Legal Writing in English
เลขเรียก421
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน2. นักกฎหมาย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดการใช้ภาษาอังกฤษให้ติดใจในทุกวงการ หมากรุก ภาษา 1
เลขเรียก421
ผู้แต่งศรีภูมิ อัครมาส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษจากคำศัพท์และไวยากรณ์
เลขเรียก421
ผู้แต่งครูปิง ศรานนท์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษ
สำนักพิมพ์เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม