กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 423.1 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก423.1
ผู้แต่งดวงเด่น นาคสีหราช
พงศ์กานต์ คงศรี
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท2. กฎหมาย - - คำศัพท
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม