กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 423.9591 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องEnglish-Thai dictionary พจนานุกรมฉบับบูรณาการ
เลขเรียก423.9591
ผู้แต่งวิชัย เชิดชีวศาสตร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย2. ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมสำนวนภาษาอังกฤษ -ไทย = Collins Cobuild Pocket Idioms Dictionary
เลขเรียก423.9591
ผู้แต่งกุสุมา รักษมณี,บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - พจนานุกรม- - ไทย2. ภาษาอังกฤษ - - สำนวนโวหาร,3. ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร,4. ภาษาอังกฤษ - - การแปล
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม