กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 425 พบจำนวนทั้งสิ้น 19 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง514 ไวยากรณ์
เลขเรียก425
ผู้แต่งสมลักษณ์ สว่างโรจน์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEnglish Grammar in Use
เลขเรียก425
ผู้แต่งเมอร์ฟี่,เรย์มอน
ศรีภูมิ อัครมาส,แปล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาต2. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- คำถามและคำตอ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคมเบริด์ก
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องQuick Grammar ไวยากรณ์อังกฤษ ใช้เลย
เลขเรียก425
ผู้แต่งกองบรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์พราว
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำจัดจุดอ่อนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก425
ผู้แต่งMR.7.
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์MINIBEAR PUBLISHING
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่ง Grammar ภาษาพาสนุก
เลขเรียก425
ผู้แต่งวรรณา ทองไพจิตร
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งไวยากรณ์ คล่องอังกฤษฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก425
ผู้แต่งเอกชัย เกรียงโกมล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ไลพ์ บาลานซ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก :How to Master English Grammar
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือพูดภาษาอังกฤษในพิธีการต่างๆ
เลขเรียก425
ผู้แต่งสำราญ คงยิ่ง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ- -การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด ภาค 1 : How to Communicate in English
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด ภาค 2: How to Communicate in English
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทดสอบหลักไวยากรณปริญญาโท
เลขเรียก425
ผู้แต่งที.จี.อาร์.อี
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบร่วมทุกคณะ : Thammasat English
เลขเรียก425
ผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา,3. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษปีนี้ ต้องดีกว่าปีก่อนภาคสนุกกับไวยากรณ์
เลขเรียก425
ผู้แต่งพอใจ พัชรเสถียร
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์GIFT and Give
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไม่ยาก ฉบับไวยากรณ์ง้ายง่าย
เลขเรียก425
ผู้แต่งจินตภาษา
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียน Grammar ให้รู้ไม่ใช่งู ๆ ...ปลา ๆ...
เลขเรียก425
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนแกรมม่าร์กันเข้าไป ทำไมสอบไม่ผ่านสักกะที
เลขเรียก425
ผู้แต่งจุติพร อู่ไพบูรณ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ อย่าคิดว่ายาก
เลขเรียก425
ผู้แต่งณพวัสส์ ธัมพิพิธ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษฉบับมาตรฐาน
เลขเรียก425
ผู้แต่งฐิติ นิธิอนันตกูล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดเทคนิคพิชิต Toefl โดยไม่ต้องแปลโจทย์ 2
เลขเรียก425
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม