กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 428.2495 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องฝึกพูดอังกฤษด้วยตนเอง จากพื้นฐานสู่การใช้งานจริง
เลขเรียก428.2495
ผู้แต่งกรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม บรรณาธิการ เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ2. ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์ยูโรปา เพรส
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษไม่ปอดแหก
เลขเรียก428.2495
ผู้แต่งฑา ธรรมเดียร
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ -- การพูด
สำนักพิมพ์ลีลาภาษา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่ออาเซี่ยน
เลขเรียก428.2495
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ2. ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี,3. ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม