กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 428.34 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง1000 ประโยค ภาษาอังกฤษใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก428.34
ผู้แต่งอัจฉรียา แสงสว่าง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ประโย2. English language - - Sentence,3. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวล,4. English language - - Conversation and phrase book
สำนักพิมพ์พราว
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าหัวหอมฟิตอิงลิชในที่ทำงาน
เลขเรียก428.34
ผู้แต่งเจี่ยงจื้ออี๋ว์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก428.34
ผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม