กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 495.18 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสนทนา 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
เลขเรียก495.18
ผู้แต่งจินตนา แพทย์วิบูลย์
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาจีน - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Book Caff
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาจีนฉบับ จิ้ม ชี้ เที่ยว
เลขเรียก495.18
ผู้แต่งเรืองรอง รุ่งรัศมี
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน- -บทสนทนาและวลี2. ภาษาจีน- -ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์บุ๊ค คาเฟ่
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสนุกกับสำนวนจีนพักท้าย
เลขเรียก495.18
ผู้แต่งสุวาณี ปิยพสุนทรา
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - สำนวนโวหาร2. ภาษาจีน -- การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม