กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 495.68 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสนทนา 3 ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
เลขเรียก495.68
ผู้แต่งพัชวิภา ฉายสุวรรณ์
หัวเรื่อง1. ภาษาญี่ปุ่น - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาญี่ปุ่น - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Book Caff
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาญี่ปุ่นลัดทันใจ
เลขเรียก495.68
ผู้แต่งอลีน เฉลิมชัยกิจ
หัวเรื่อง1. ภาษาญี่ปุ่น - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาญี่ปุ่น - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม