กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 495.682 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพูดญี่ปุ่นเป็นเร็ว
เลขเรียก495.682
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่อง1. ภาษาญี่ปุ่น - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนคันจิขั้นพื้นฐาน (สำหรับสอบวัดระดับ 3)
เลขเรียก495.682
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่อง1. ภาษาญี่ปุ่น - - การใช้ภาษา2. ภาษาญี่ปุ่น - - การเขียน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม