กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 495.7 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเก่งเกาหลีตั้งแต่เริ่มเรียน
เลขเรียก495.7
ผู้แต่งคยองซุก, ซอ
หัวเรื่อง1. ภาษาเกาหลี- -การใช้ภาษา2. ภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี,3. ภาษาเกาหลี- -คำศัพท
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม