กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 495.913 พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคลังคำ คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับรุง)
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - คำศัพท2. ภาษาไทย - - การใช้ภาษ
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฉบับมติชน
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งสำนักพจนานุกรม มติชน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย - อังกฤษ
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งดำเนิน การเด่น
หัวเรื่อง1. พจนานุกรมภาษาไทย - - อังกฤษ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย - อังกฤษ = New standard Thai-English dictionary
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งนิจ ทองโสภิต
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ2. ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย,3. Dictionaries -- Thai -- English
สำนักพิมพ์Praepittaya
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมนักเรียน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ญาณประทีป
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย -- พจนานุกรม2. ภาษาไทย -- พจนานุกรมเยาวชน
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารานุกรม ภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งกรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม
หัวเรื่อง1. สุภาษิตและคำพังเพยไทย - - สารานุกรม2. ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร - - สารานุกรุม
สำนักพิมพ์ต้นธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม