กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 495.917 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเสนาะเสน่ห์ สำนวนไทย
เลขเรียก495.917
ผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร2. ภาษาไทย - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม