กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 495.918 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องราชาศัพท์ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก495.918
ผู้แต่งสุวิทย์ พวงสุวรรณ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - ราชาศัพท์
สำนักพิมพ์แว่นแก้ว
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชาศัพท์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
เลขเรียก495.918
ผู้แต่งรัศมี ภิบาลแทน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - ราชาศัพท์2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - - ไทย
สำนักพิมพ์ไทยร่มเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ทันภาษา รู้ทันการเมือง
เลขเรียก495.918
ผู้แต่งเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - แง่การเมือง2. ภาษาไทย - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม