กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 501.023 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาข้อมูลเชิงวิชการกรณีปัญหาเหมืองแร่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย
เลขเรียก501.023
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์หจก. นวสาส์นการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม