กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 501 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่
เลขเรียก501
ผู้แต่งคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์กับอารยธรรม2. วิทยาศาสตร์ - - ปรัชญา,3. วิทยาศาสตร์ - - แง่สังคม
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม