กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 509.2 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเส้นทางสร้างฝัน สู่รางวัลโนเบล ในชีวิตนักวิทยาศาสตร์ : The Beginner' Guide to Winning Noble Prize
เลขเรียก509.2
ผู้แต่งโดเฮอร์ที, ปีเตอร์
หัวเรื่อง1. นักวิทยาศาสตร์2. รางวัลโนเบล
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม