กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 510.246 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม
เลขเรียก510.246
ผู้แต่งจำนงค์ พุ่มคำ
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์วิศวกรรม2. ช่างอุตสาหกรรม -- คณิตศาสตร์,3. คณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น){44}
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม