กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 511.2 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบิ๊ก นัมเบอร์ส : Big Numbers
เลขเรียก511.2
ผู้แต่งกริบบิน, นัมเบอร์ส
นรา สุภัคโรจน์, แปล
หัวเรื่อง1. ระบบคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม