กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 513.9 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคณิตกล คณิตกวน Happy Math
เลขเรียก513.9
ผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์ - - เกม
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดเลขเร็วแบบอัจฉริยะ
เลขเรียก513.9
ผู้แต่งเจฟฟรีย์ แอนดรูว์
หัวเรื่อง1. คณิตศาตร์2. เกมตัวเลข
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์1
จำนวน 1 เล่ม