กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 615.321 พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง108 โรค 1,009 สมุนไพร
เลขเรียก615.321
ผู้แต่งศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์
หัวเรื่อง1. สมุนไพร การรักษ2. การรักษาด้วยสมุนไพ,3. ยาสมุนไพ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ : กรุงทเพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง97สมุนไพรใกล้ตัวเสริมสุขภาพและความงาม
เลขเรียก615.321
ผู้แต่งสุภัคภิรมย์
หัวเรื่อง1. สมุนไพร2. พืชผักผลไม้
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์(2006)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์น้ำมันหอมระเหย
เลขเรียก615.321
ผู้แต่งอรชร เอกภาพสากล
หัวเรื่อง1. น้ำมันหอมระเหย2. น้ำมันหอมระเหย - - การใช้รักษา
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรื่นรมณ์พรรณไม้งาม พืชสมุนไพร 1
เลขเรียก615.321
ผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
หัวเรื่อง1. พืชสมุนไพร
สำนักพิมพ์บุ๊คไทม์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรื่นรมณ์พรรณไม้งาม พืชสมุนไพร 2
เลขเรียก615.321
ผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
หัวเรื่อง1. พืชสมุนไพ2. ยาสมุนไพร
สำนักพิมพ์บุ๊คไทม์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องจริงจากผู้ป่วยมะเร็ง
เลขเรียก615.321
ผู้แต่งสุรัสวดี สุขสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. มะเร็ง - - การรักษา2. มะเร็ง - - โภชนาบำบัด,3. มะเร็ง -- ผู้ป่วย
สำนักพิมพ์ฮั่งยี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุนไพร : ยาไทยที่ควรรู้
เลขเรียก615.321
ผู้แต่งรุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
หัวเรื่อง1. สมุนไพร - -ไทย2. ยาสมุนไพร,3. Medicinal plants - - Thailand
สำนักพิมพ์ศักดิโสภาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุนไพร เพื่อ ชีวิต พิชิต โรคภัย
เลขเรียก615.321
ผู้แต่งสุภาภรณ์ ปิติพร
หัวเรื่อง1. พืชสมุนไพร2. สมุนไพร
สำนักพิมพ์ปรมัตถ์ การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม