กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 615.32 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตำราโรคนิทาน
เลขเรียก615.32
ผู้แต่งวิชยาธิบดี (กล่อม), พระยา
หัวเรื่อง1. ยาแผนโบราณ2. การรักษาโรค,3. การแพทย์แผนโบราณ - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสปากับราศี
เลขเรียก615.32
ผู้แต่งนวลปราง ฉ่องใจ
หัวเรื่อง1. การบำบัดด้วยกลิ่น2. น้ำมันหอมระเหย,3. สปา,4. ผิวหนัง - - การดูแลและสุขวิทยา
สำนักพิมพ์กำแก้ว
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุนไพรบำบัดเบาหวาน 150 ชนิด
เลขเรียก615.32
ผู้แต่งจุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก
หัวเรื่อง1. เบาหวาน2. สมุนไพร,3. การรักษาโรค,4. เบาหวาน- -โภชบำบัด
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการสาธารณสุข
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุนไพรโอสถเทพครอบจักรวาล
เลขเรียก615.32
ผู้แต่งอารีย์ โอบอ้อมรัก
หัวเรื่อง1. สมุนไพร2. ยาสมุนไพร
สำนักพิมพ์เอเชียบูรพา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสวนนานาพฤกษสมุมไพร
เลขเรียก615.32
ผู้แต่งพรรนิภา ชุมศรี
หัวเรื่อง1. สมุนไพร - -ไทย2. เครื่องยาจากพืช
สำนักพิมพ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม