กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 616.994 พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง4 มะเร็ง 1 หัวใจ เผชิญโรคร้ายด้วยอารมณ์ขันอันเหลือเฟือ
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งโอภาส ชุตาภา
หัวเรื่อง1. มะเร็ง2. มะเร็ง - - การป้องกันและควบคุม
สำนักพิมพ์ดีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจักรพรรดิแห่งโรคร้าย ชีวิประวัติโรคมะเร็ง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งมุกเคอร์จี,สิทธัตถะ
สุนันทา วรรณศิลป์ เบล ,แปล
หัวเรื่อง1. โรคมะเร็ง - -ประวัติ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากมะเร็งอย่างเป็นสุข
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งพวงทอง ไกรพิบูลย์
หัวเรื่อง1. มะเร็ง - - ผู้ป่ว2. มะเร็ง - - ผู้ป่วย - - การดูแ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีววิถีแนวใหม่พิชิตมะเร็งพ่ายใน 2 เดือน
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งประสาร เปรมะสกุล
หัวเรื่อง1. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดูแลเต้านมอย่างใส่ใจ สู้ภัยมะเร็ง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งจุฑามาศ แอนเนียน
หัวเรื่อง1. มะเร็ง2. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์หจก. ส. เจริญการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพราะมะเร็ง ฉันจึงต้องทำหนังสืองานศพให้เธอ
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งสุภาภรณ์ ปิ่นพงศ์พรหม
หัวเรื่อง1. มะเร็ง2. เนื้องอก
สำนักพิมพ์Read{38}Share
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมะเร็ง-รักษาด้วยตนเอง ตามแนวธรรมชาติบำบัด
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งลลิตา ธีระสิริ
หัวเรื่อง1. มะเร็ง - - แง่โภชนาการ2. มะเร็ง - - โภชนาบำบัด,3. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์รวมทรรศน์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมะเร็งขึ้นสมอง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
หัวเรื่อง1. มะเร็ง -- ผู้ป่วย2. มะเร็ง,3. ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์, 2485-25,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมะเร็งพ่ายเรื่องราวการรักษาโรคมะเร็งด้วยตนเอง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งอรชุน เลียววัฒนะผล
หัวเรื่อง1. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์รวมทรรศน์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมะเร็งเสริมรักษาเคมี-รังสีบำบัดด้วยธรรมชาติ
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
หัวเรื่อง1. มะเร็ง2. เคมีบำบัด,3. ธรรมชาติบำบัด
สำนักพิมพ์รวมทรรศน์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่อฉันรู้ว่าพ่อฉันเป็นมะเร็ง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งว่าจันทร์.pantip.com
หัวเรื่อง1. มะเร็ง -- ผู้ป่วย2. มะเร็ง - - การรักษา,3. มะเร็งกระเพาะอาหาร
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยิ้มสู้มะเร็ง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งอารีย์ วชิรมโน
หัวเรื่อง1. มะเร็ง - - การรักษา2. มะเร็ง - - โภชนาบำบัด,3. มะเร็ง - - การป้องกันและควบคุม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ก่อน เข้าใจกว่า การตรวจรักษามะเร็ง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งพวงทอง ไกรพิบูลย์
หัวเรื่อง1. มะเร็ง2. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ทันมะเร็ง 2
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งอัศวิน ทองประเสริฐ
หัวเรื่อง1. มะเร็ง -- การป้องกันและควบคุม2. มะเร็ง,3. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอาชนะมะเร็งร้ายในชาย - หญิง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งชัญวลี ศรีสุโข
หัวเรื่อง1. มะเร็ง
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม