กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 620.00420 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเขียนแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCad 2013 สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก620.00420
ผู้แต่งอภิรัตน์ บางศิริ
หัวเรื่อง1. การเขียนแบบวิศซกรรมศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร2. โปรแกรมคอมพิวเตอร,3. ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม