กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 620.5 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนาโนเทคโนโลยี : คลื่นลูกใหม่ศตวรรษที่ 21
เลขเรียก620.5
ผู้แต่งวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
หัวเรื่อง1. นาโนเทคโนโลยี2. Nanotechnology
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม