กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 630 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องOrganic Farm สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่
เลขเรียก630
ผู้แต่งโช โอกะ
สุดารัตน์ เอื้อเปี่ยมมงคล, แปล
หัวเรื่อง1. เกษตรอินทรีย์
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกษตรกรคนเก่ง
เลขเรียก630
ผู้แต่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หัวเรื่อง1. เกษตรกร - - ไทย2. ชาวสวน
สำนักพิมพ์กองประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกษตรธรรมชาติ : Nature Jarming
เลขเรียก630
ผู้แต่งทิพวรรณ สิทธิรังสรรค์
หัวเรื่อง1. เกษตรธรรมชาติ
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการหุบกะพงและหนองพลับ
เลขเรียก630
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. โครงการหุบกะพง2. โครงการหนองพลับ,3. การพัฒนาชนบท - - ไทย - - เพชรบุรี,4. การพัฒนาชนบท - - ไทย - - ประจวบคีรีขันธ์
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรากแก้ว : บันทึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีที่ 110
เลขเรียก630
ผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาการเกษตร2. เกษตรกรรม - - ไทย,3. เกษตรกรรมแบบผสมผสาน,4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักพิมพ์ดาวกฤษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม