กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 631 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร
เลขเรียก631
ผู้แต่งสุวิทย์ ธีรศาศวัต
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยีการเกษตร
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่อง การกำกับดูแลโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์
เลขเรียก631
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยีสารสนเทศ2. การจัดทำแผนแม่บท
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม