กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 649.1 พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง101วิธี สอนลูกให้ยืนบนขาตัวเองได้
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งโสภิตนภา ภิญโญ
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การดูแล2. วินัยเด็ก
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง43 ไม้ตายลบลายเจ้าตัวยุ่ง
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาเด็ก - - คำถามและคำตอ2. การเลี้ยงเด็
สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFAMILY 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งจิรายุ แก้วพะเนาว์
วรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การดูแ2. เด็กเลี้ยงดูเด็,3. เด็ก - - การเจริญเติบโ,4. พัฒนาการของเด็
สำนักพิมพ์เเพรวเพื่อนเด็ก
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์จัดการลูกแบบยุทธวิธี
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งนัยนา จันทร์เรือง
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การดูแล
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งลิคโคนา, โธมัส
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การดูแล
สำนักพิมพ์จุดทอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์การดูแลทารกและเด็กเล็ก ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งWaterston, A.J.R.
อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การเลี้ยงด2. เด็ก - - การดูแ,3. ทารกแรกเกิด - - การดูแ
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเลี้ยงดูเด็ก
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งยุวดี จอมพิทักษ์
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การดูแล
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์รุ่งแสงการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำอย่างไร พี่น้องไม่ทะเลาะกัน
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งเฟเบอร์, อเดล
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การดูแล
สำนักพิมพ์บี มีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนาวินต้าร์..กับปาฎิหาริย์รักจากพ่อ
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งวิโรจน์ เยาวพลกุล
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การดูแล2. บิดาและบุตร
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งมาซารุ อิบุกะ ประธานกิตติมศักดิ์ผู้ก่อตั้งบริษัทโซนี่
ธีระ สุมิตร , ผู้แปล
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การดูแล2. เด็ก - - จิตวิทยา
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้จักรู้ใจวัย10 ถึง 12 ปี ไม้เบื่อไม้เมากับพ่อแม่
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งสุภาวดี หาญเมธี, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. เด็ก -- การดูแล2. วัยรุ่น,3. จิตวิทยาเด็ก,4. เด็ก -- การเจริญเติบโต,5. ความสัมพันธ์ในครอบครัว
สำนักพิมพ์แปลน พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การเลี้ยงด2. การดูแลเด็,3. เด็ก - - การเจริญเติบโ,4. พัฒนาการของเด็
สำนักพิมพ์เเพรวเพื่อนรัก
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนลูกให้มีวินัยฝึกเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ยอมรับและไม่ต่อต้านคุณ
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งนวลศิริ เปาโรหิตย์
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การดูแล
สำนักพิมพ์บี มีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดเคล็ดลับพัฒนาลูก
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การเลี้ยงด2. การดูแลเด็,3. เด็ก - - การเจริญเติบโ,4. พัมนาการของเด็
สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนรัก อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุ่นไอรัก..เกราะแห่งชีวิตและครอบครัว
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งกมลพรรณ ชีวพันธุศรี
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การดูแล2. จิตวิทยาเด็ก
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม