กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 650.13 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องFISH ! TALES
เลขเรียก650.13
ผู้แต่งลันเดน, สตีเฟน ซี.
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ธุรกิจ - - การเงิน
สำนักพิมพ์เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชนะใจเจ้านายได้ใจลูกน้อง - ครองใจ เพื่อนร่วมงาน
เลขเรียก650.13
ผู้แต่งสมศักดิ์ เหลืองอัครเดช
หัวเรื่อง1. การโน้มน้าวใจ2. การจูงใจ (จิตวิทยา)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถอดบทเรียน 5 CEOs ฝ่าวิกฤติภัยพิบัติ
เลขเรียก650.13
ผู้แต่งนริศรา เจริญบุญมากุล
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ - - การจัดการ2. ธูรกิจ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์กรีน- ปัญญาญาณ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรแห่งทศวรรษ เพราะสนุก จึงสำเร็จ
เลขเรียก650.13
ผู้แต่งพัฒนะ บุราศิริ
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์MINIBEAR PUBLISHING
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม