กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658 พบจำนวนทั้งสิ้น 71 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง30 ขั้นสู่ความสำเร็จในองค์กร : 30 steps to success in organization
เลขเรียก658
ผู้แต่งศศวรรณ มงคลภาพ
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์กร2. องค์การ
สำนักพิมพ์มายิก สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง30 ขั้นสู่ความสำเร็จในองค์กร
เลขเรียก658
ผู้แต่งศศวรรณ มงคลภาพ
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์กร2. องค์กร
สำนักพิมพ์มายิก สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง60 เรื่องน่ารู้ เคียงคู่ธุรกิจ
เลขเรียก658
ผู้แต่งธวัช ภูษิตโภยไคย
หัวเรื่อง1. กาวางแผนเชิงกลยุทธ์2. การบริหารธุรกิจ - - รวมเรื่อง,3. การจัดการธุรกิจ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์อินโนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBusiness
เลขเรียก658
ผู้แต่งGriffin, Ricky W.
หัวเรื่อง1. Industrial management -- United States2. Business enterprises -- United States
สำนักพิมพ์Pearson Education International
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCEO มองซีอีโอโลก
เลขเรียก658
ผู้แต่งวิกรม กรมดิษฐ์
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์อัลลายด์ พริ้นเตอร์ส
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCoach for Goal : กลยุทธ์พลิกชีวิต
เลขเรียก658
ผู้แต่งคม สุวรรณพิมล
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIntegrity Management
เลขเรียก658
ผู้แต่งLeClair , Debbie Thorne.
หัวเรื่อง1. Business ethics2. Integrity,3. Management - - Moral and ethical aspects
สำนักพิมพ์Thammassat University Press
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องM B A {34}คน{34}
เลขเรียก658
ผู้แต่งมาสโลว์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์เดอะ มาสเตอร์ เจอร์นัส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องM B A {34}คน{34} กับ {34}ปัญญา{34} ทุนใหม่ของกิจการแห่งอนาคต
เลขเรียก658
ผู้แต่งพอร์เตอร์, ไมเคิล อี.
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์เดอะ มาสเตอร์ เจอร์นัส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องM B A ว่าด้วยกลยุทธ์
เลขเรียก658
ผู้แต่งพอร์เตอร์, ไมเคิล อี.
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ - - รวมเรื่อง2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์เดอะ มาสเตอร์ เจอร์นัส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMANAGEMENT
เลขเรียก658
ผู้แต่งSchermerhorn , John R.
หัวเรื่อง1. Management - - Moral and ethical aspects
สำนักพิมพ์John Wiley {38} Sons {44} Inc.
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องManagement : challenges in the 21st century
เลขเรียก658
ผู้แต่งLewis, Pamela S.
Goodman Stepen H.Fandt, Patricia M.
หัวเรื่อง1. Management
สำนักพิมพ์South-Western Collegc pub.
ปีที่พิมพ์2001
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องManagement The New Competitive Landscape
เลขเรียก658
ผู้แต่งBateman, Thomas S.
Snell, Scott A.
หัวเรื่อง1. Managemen
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1958
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMBA HANDBOOK: คู่มือสำหรับนักบริหาร และนักศึกษาปริญญาโท
เลขเรียก658
ผู้แต่งสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
ภาวนา สายชู
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิ2. การจัดการธุรกิ,3. การบริหารธุรกิจ - - หลักสูต,4. นักบริหา,5. การจัดการธุรกิจ - - คู่มื,6. การบริหารธุรกิจ - - คู่มื
สำนักพิมพ์ออฟเซ็ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMBA... เรียนด้วยตนเอง
เลขเรียก658
ผู้แต่งสตรัลเซอร์, สตีเฟน
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องORGANIZATION THEORY : STRUCTURE DESIGNS AND APPLICATIONS
เลขเรียก658
ผู้แต่งROBBINS , STEPHEN P.
หัวเรื่อง1. Organization
สำนักพิมพ์Prentice Hall {44} Inc.
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องRising Tide 165 ปี P&G เรียนรู้สร้างแบรนด์จากยักษ์ใหญ่คอนซูเมอร์พีแอนด์จี
เลขเรียก658
ผู้แต่งFrederick Balzell, Davis Dyer
บุญเลิศ วงศ์พรม, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์Brand age books
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSamsung's Way วิถีแห่งผู้ชนะ
เลขเรียก658
ผู้แต่งฮยองจิน มุน, จอห์น
ภัททิรา จิตต์เกษม แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ HOW TO
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSmart Think สุดยอดผู้นำ
เลขเรียก658
ผู้แต่งสุวิภา บุษยบัณฑูร
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎเหล็ก 100 ข้อ ที่ผู้นำ ผู้บริหาร ผู้จัดการต้องรู้ คู่มือ BOSS MANAGER MD CEO ยุคใหม่
เลขเรียก658
ผู้แต่งภูริฑัต รัศมีเพชร
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. การบริหาร
สำนักพิมพ์กู๊ดมอร์นิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 3   การแสดงผล