กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.306 พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องCOMPETENCY DICTIONARY
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์งาน2. กาประเมินงาน,3. ประสิทธิผลองค์การ - - คำศัพท์,4. ความสามารถ - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่อง1. คำบรรยายลักษณะงาน2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคระห์งาน = Job Analysis
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งสุภาพร พิศาลบุตร
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์งาน2. การประเมินผลงาน,3. การจัดองค์การ
สำนักพิมพ์วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์งาน = Job Analysis
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งสุภาพร พิศาลบุตร
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์งาน2. การประเมินผลงาน,3. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแค่มองให้เป็นก็ได้คนเจ๋งๆมาทำงานกับเรา
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งเฟอร์นานเดช-อราโอซ
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ซุปเปอร์โพซิซั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียน JOB DESCRIPTION และ JR MATRIX อย่างมีประสิทธิภาพ เล่ม 1
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์งาน2. คำบรรยายลักษณะงาน
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียน JOB DESCRIPTION และ JR MATRIX อย่างมีประสิทธิภาพ เล่ม 2
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์งาน2. คำบรรยายลักษณะงาน
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดการวิเคราะห์ Why - Why เจาะลึกเพื่อเอาชนะอย่างมุ่งมั่น
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งโอกูรา, ฮิโตชิ
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์งาน2. การประเมินผลงาน
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวดกาญจนบุรี
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
หัวเรื่อง1. การวิเคราห์งาน2. การวิเคราะห์ภาระงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งโกรเต้, ดิ๊ก
วุฒินันท์ ชุมภู, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. มาตรฐานการทำงาน2. การประเมินผลงาน
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม