กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.312 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก Competency ภาคปฏิบัติ
เลขเรียก658.312
ผู้แต่งปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การวิเคราะห์งาน
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคล : ศึกษาเชิงพฤติกรรม
เลขเรียก658.312
ผู้แต่งอรุณ รักธรรม
หัวเรื่อง1. การพัฒนาบุคลากร2. การฝึกอบรม
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เลขเรียก658.312
ผู้แต่งสมชาย กิจยรรยง
หัวเรื่อง1. การฝึกอบรม
สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพอร์ฟอร์มมันซ์ เมเซอร์เมนท์ เอ็กเพลนด์ = Performance Measurement Explained
เลขเรียก658.312
ผู้แต่งแอนเดอร์สัน, บีจอน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. สมรรถภาพในการทำงาน
สำนักพิมพ์อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม