กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.3 พบจำนวนทั้งสิ้น 59 รายชื่อ

ชื่อเรื่องHR Forms & Reports แบบฟอร์ม และรายงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งลัดดา เตมีย์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHR PROFESSIONAL : บทบาทที่ต้องเปลี่ยน สู่มืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องHR Professional บทบาทเดิม... สำคัญ จำเป็น แต่ไม่เพียงพอ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องHUMAN RESOURCE MANAGEMENT
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งBeardwell, Lan
หัวเรื่อง1. Personnel management
สำนักพิมพ์FT Prentice Hall
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHUMAN RESOURCE MANAGEMENT
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งMondy , R. Wayne
หัวเรื่อง1. Personal management - United States2. Personnel management
สำนักพิมพ์United States Mint
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHUMAN RESOURCE MANAGEMENT International Edition
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งDessler Gary
หัวเรื่อง1. Personal management - United States
สำนักพิมพ์Prentice Hall {44} Inc.
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHuman Resource Management: gaining a competitive advantage
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งNoe, Raymond A.
Hollenbeck, John R.Gerhart, BarryWright, Patrick M.
หัวเรื่อง1. Personnel management - - United State
สำนักพิมพ์Mc Graw - Hill
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องOrganizational Behavior Integrated Models and Applications
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งZachary, Wm.B.
หัวเรื่อง1. Organizational behavior
สำนักพิมพ์Thomson south western
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องReflections on the Human Condition : Change, Conflict and Modernity
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งThe Nippon Foundation fellowships for Asian Public Intellectuals
หัวเรื่อง1. social patterns2. human development
สำนักพิมพ์Ldskucompany
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAI HRM. THAI HRD.
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การบริหารงานบุคคล,3. ทรัพยากรมนุษย์,4. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe manager's guide to rewards : wbat you need to know to get the best for-and from-your employees
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งJensen, Doug 1945-
หัวเรื่อง1. Incentive awards2. Incentives in industry
สำนักพิมพ์Amacom
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTools for success : 94 เครื่องมือสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งTurner, Suzanne
ศุลีพร บุญบงการ, ผู้แปลศรชัย จาติกวณิช, เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการ2. Tools for success
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระตุ้นคนเพื่อชัยชนะ : Motivating People
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. แรงจูงใจในการทำงาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระแสคน กระแสโลก
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกระแสคน กระแสโลก การบริหารทรัพยากรบุคคลบนกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. การบริหารงานบุคคล,3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารคนสำหรับคนบริหาร
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณัฏฐพันธ์ อินทุภูติ
หัวเรื่อง1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์2. การจัดการ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบรรลุเป้าหมาย
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งซีเนล, แคทลีน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การทำงาน- -เป้าหมายและวัตถุประสงค์,3. การจัดองค์การ
สำนักพิมพ์ยูเรก้า
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอีริคสัน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โฉมหน้าที่เปลี่ยนไป
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล บนพื้นฐานของคุณธรรม
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอาร์มสตรอง, ไมเคิล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล - - ไทย2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Management
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. ทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์1979
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human resource management
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งวิลาวรรณ รพีพิศาล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. ทรัพยากรมนุษย์ - - การวางแผน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสมชาย หิรัญกิตติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. ทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์ธีระฟิล์ม
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่ CEO อยากเห็น
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่อง1. การพัฒนาบุคลากร
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งกีรติ ยศยิ่งยง
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์อริยมรรค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสรรหาคัดเลือกบุคลากร แบบมืออาชีพ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งยุดา รักไทย
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ครีเอทีฟเวย์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกุญแจสู่เงินเดือนสูงสุด
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอภิชาติ สิริผาติ
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์Thai Union Graphic
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกม กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งเดมมิ่ง
หัวเรื่อง1. การพัฒนาบุคลากร2. เกม
สำนักพิมพ์ส. เอเซียเพรส (1989)
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดอย่างผู้นำ : The Powell principles
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งHarari, Oren
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จ2. ผู้นำ,3. นักบริหาร
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์อิมเพาเวอร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจริงๆ แล้ว เจ้านายต้องการอะไรจากเรา
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งฮามาดะ, ฮิเดฮิโกะ
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาบุคลากร,3. การจูงใจในการทำงาน,4. ผู้น,5. การสื่อสารในการบริหารงานบุคค,6. การทำงา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการทำงานเชิงรุก (Proactive)
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่อง1. การทำงาน2. สมรรถภาพในการทำงาน
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
หัวเรื่อง1. การฝึกอบรม
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธุรกิจของ HR B2E : Business to Employee
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ
หัวเรื่อง1. การบริหารทรัพยากรบุคคล2. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จด้าน HR,3. The Business of HR
สำนักพิมพ์นาโกต้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิยามใหม่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนิวโรเทรนนิ่ง...ผ่าสมองสอนพนักงาน
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสุพจน์ นาคสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคค2. การฝึกอบร
สำนักพิมพ์เอส อาร์ เซ็นเตอร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency BASED LEARNING
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารคนแบบโดนๆ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่ง ปวริศา เนินสกุล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ณ ดา
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
หัวเรื่อง1. ศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร - - ผลงาน2. คุณสมบัติของบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภารกิจผลิกผัน CEO : Human Capital Series
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งม.ล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. การบริงานบุคคล
สำนักพิมพ์เออาร์ไอพี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. กาพัฒนาบุคลากร,3. กาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ COMPETENCY มาใช้ในองค์กร
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,3. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลูกน้องทำงานไม่คุ้มเงินเดือน ทำไงดี
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งปิยะ พิศาลบุตร
หัวเรื่อง1. การบริหารงาน2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีเอาตัวรอดเมื่อต้องทำงานกับมนุษย์เจ้าปัญหา
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสก็อตต์, จินีเกรแฮม
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์เอ.อาร์. อินเฟอร์เมชัน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะการใช้คนของเหมาเจ๋อตง
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
หัวเรื่อง1. การบริงานบุคคล
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนงานอย่างไร...ให้ได้งาน (Coaching)
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การสอนงาน,3. การให้คำปรึกษา
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสามก๊ก พิชัยยุทธ์ยุคดิจิตอล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งยศไกร ส.ตันสกุล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการและมุมมองจากมืออาชีพ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งธารพรรษ สัตยารักษ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักแนวคิด นโยบาย และทิศทางการบริหารคน
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคค2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งคอตเตอร์ จอหน์ พี
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา PP.620 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโอกาสทองของคนทำงานช่วงวัย30
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งฮาเซงาวะ,คะซุฮิโระ
ทินภาส พาหะนิชย์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารบุคค2. การบริหารทรัพยากรมนุษย
สำนักพิมพ์อินสปาร์ย : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม