กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.3 พบจำนวนทั้งสิ้น 59 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนิยามใหม่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนิวโรเทรนนิ่ง...ผ่าสมองสอนพนักงาน
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสุพจน์ นาคสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคค2. การฝึกอบร
สำนักพิมพ์เอส อาร์ เซ็นเตอร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency BASED LEARNING
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารคนแบบโดนๆ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่ง ปวริศา เนินสกุล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ณ ดา
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
หัวเรื่อง1. ศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร - - ผลงาน2. คุณสมบัติของบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภารกิจผลิกผัน CEO : Human Capital Series
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งม.ล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. การบริงานบุคคล
สำนักพิมพ์เออาร์ไอพี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. กาพัฒนาบุคลากร,3. กาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ COMPETENCY มาใช้ในองค์กร
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,3. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลูกน้องทำงานไม่คุ้มเงินเดือน ทำไงดี
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งปิยะ พิศาลบุตร
หัวเรื่อง1. การบริหารงาน2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีเอาตัวรอดเมื่อต้องทำงานกับมนุษย์เจ้าปัญหา
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสก็อตต์, จินีเกรแฮม
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์เอ.อาร์. อินเฟอร์เมชัน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะการใช้คนของเหมาเจ๋อตง
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
หัวเรื่อง1. การบริงานบุคคล
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนงานอย่างไร...ให้ได้งาน (Coaching)
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การสอนงาน,3. การให้คำปรึกษา
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสามก๊ก พิชัยยุทธ์ยุคดิจิตอล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งยศไกร ส.ตันสกุล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการและมุมมองจากมืออาชีพ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งธารพรรษ สัตยารักษ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักแนวคิด นโยบาย และทิศทางการบริหารคน
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคค2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งคอตเตอร์ จอหน์ พี
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา PP.620 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโอกาสทองของคนทำงานช่วงวัย30
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งฮาเซงาวะ,คะซุฮิโระ
ทินภาส พาหะนิชย์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารบุคค2. การบริหารทรัพยากรมนุษย
สำนักพิมพ์อินสปาร์ย : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 รวมทั้งหมด 2   การแสดงผล