กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.3 พบจำนวนทั้งสิ้น 59 รายชื่อ

ชื่อเรื่องHR Forms & Reports แบบฟอร์ม และรายงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งลัดดา เตมีย์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHR PROFESSIONAL : บทบาทที่ต้องเปลี่ยน สู่มืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องHR Professional บทบาทเดิม... สำคัญ จำเป็น แต่ไม่เพียงพอ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องHUMAN RESOURCE MANAGEMENT
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งBeardwell, Lan
หัวเรื่อง1. Personnel management
สำนักพิมพ์FT Prentice Hall
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHUMAN RESOURCE MANAGEMENT
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งMondy , R. Wayne
หัวเรื่อง1. Personal management - United States2. Personnel management
สำนักพิมพ์United States Mint
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHUMAN RESOURCE MANAGEMENT International Edition
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งDessler Gary
หัวเรื่อง1. Personal management - United States
สำนักพิมพ์Prentice Hall {44} Inc.
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHuman Resource Management: gaining a competitive advantage
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งNoe, Raymond A.
Hollenbeck, John R.Gerhart, BarryWright, Patrick M.
หัวเรื่อง1. Personnel management - - United State
สำนักพิมพ์Mc Graw - Hill
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องOrganizational Behavior Integrated Models and Applications
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งZachary, Wm.B.
หัวเรื่อง1. Organizational behavior
สำนักพิมพ์Thomson south western
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องReflections on the Human Condition : Change, Conflict and Modernity
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งThe Nippon Foundation fellowships for Asian Public Intellectuals
หัวเรื่อง1. social patterns2. human development
สำนักพิมพ์Ldskucompany
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAI HRM. THAI HRD.
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การบริหารงานบุคคล,3. ทรัพยากรมนุษย์,4. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe manager's guide to rewards : wbat you need to know to get the best for-and from-your employees
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งJensen, Doug 1945-
หัวเรื่อง1. Incentive awards2. Incentives in industry
สำนักพิมพ์Amacom
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTools for success : 94 เครื่องมือสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งTurner, Suzanne
ศุลีพร บุญบงการ, ผู้แปลศรชัย จาติกวณิช, เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการ2. Tools for success
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระตุ้นคนเพื่อชัยชนะ : Motivating People
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. แรงจูงใจในการทำงาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระแสคน กระแสโลก
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกระแสคน กระแสโลก การบริหารทรัพยากรบุคคลบนกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. การบริหารงานบุคคล,3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารคนสำหรับคนบริหาร
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณัฏฐพันธ์ อินทุภูติ
หัวเรื่อง1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์2. การจัดการ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบรรลุเป้าหมาย
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งซีเนล, แคทลีน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การทำงาน- -เป้าหมายและวัตถุประสงค์,3. การจัดองค์การ
สำนักพิมพ์ยูเรก้า
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอีริคสัน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 >| รวมทั้งหมด 2   การแสดงผล