กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.402 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเติมแรงใจให้เต็มถัง
เลขเรียก658.402
ผู้แต่งแร็ธ, ทอม.
หัวเรื่อง1. บริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารทีมงาน : Managing Teams
เลขเรียก658.402
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. กลุ่มในที่ทำงาน - - การจัดการ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม