กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.403 พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องBUSINESS RESEARCH METHODS
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งZikmund, William G.
หัวเรื่อง1. Management - - Research2. Business - - Research
สำนักพิมพ์Thomson south western
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจ : Decision making
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งวีระพล สุวรรณนันต์
หัวเรื่อง1. การวินิจฉัยสั่งการ2. การตัดสินใจ,3. Decision making
สำนักพิมพ์ประยูรวงศ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งประพนธ์ ผาสุขยืด
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์ความรู้
สำนักพิมพ์ใยไหม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งดาเวนพอร์ท,โทมัส เอซ
หัวเรื่อง1. การจัดการความรู้2. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์เออาร์ บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการนวัตกรรม Managing Creativity and Innovation
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งแคทซ์, ราล์ฟ
หัวเรื่อง1. นวัตกรรมทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจงเป็นเจ้างั่งที่ชาญฉลาด Smart Decision
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งธวัชชัย มงคลสกุลฤทธิ์
หัวเรื่อง1. การตัดสินใจ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตัดสินใจเพื่อชัยชนะ
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งร็อบบินส์, สตีเฟ่น พี.
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การวินิจฉัยสั่งการ
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตัดสินใจอย่างได้ผล : Making Decisions
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่อง1. การตัดสินใจ2. ความเป็นผู้นำ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งชุมพล ศฤงคารศิริ
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์หจก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล
หัวเรื่อง1. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม