กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.406 พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง42 นวัตกรรมทางธุรกิจ
เลขเรียก658.406
ผู้แต่งพงษ์ ผาวิจิตร
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องLeading change
เลขเรียก658.406
ผู้แต่งKotter, John P.
หัวเรื่อง1. Organizational chang2. Leadershi,3. Industrial organizatio,4. Strategic plannin
สำนักพิมพ์Harvard Business School
ปีที่พิมพ์1947
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรุณาทำสิ่งใหม่ = Wining at innovation : The A-to-F model
เลขเรียก658.406
ผู้แต่งเบส, เฟอร์นาโด ไตรแอส เดอ
อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, แปล
หัวเรื่อง1. นวัตกรรมทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์ปราณ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ : strategic Business Innovation Management
เลขเรียก658.406
ผู้แต่งภาณุ ลิมมานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. นวัตกรรมทางธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ,4. โทรศัพท์เคลื่อนที่
สำนักพิมพ์ภาริณาส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง = Managing Change and Transition
เลขเรียก658.406
ผู้แต่งเบียร์, ไมค์
หัวเรื่อง1. กาบริหารการเปลี่ยนแปลง2. การธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
เลขเรียก658.406
ผู้แต่งวีระวัฒน์ ปันนิตามัย
หัวเรื่อง1. การเรียนรู้องค์การ2. การพัฒนาองค์การ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์3
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง
เลขเรียก658.406
ผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมธนารักษ์ พ.ศ. 2549-2551 เสนอ กรมธนารักษ์
เลขเรียก658.406
ผู้แต่งศุภชัย ยาวะประภาษ
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์กร2. การบริหารองค์ความรู้,3. กรจัดการความรู้
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม