กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.408 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องBusiness and Society
เลขเรียก658.408
ผู้แต่งPost , James E.
หัวเรื่อง1. Social responsibility of business
สำนักพิมพ์Irwin McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCSR ที่แท้
เลขเรียก658.408
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. จรรยาบรรณทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCSR ที่แท้
เลขเรียก658.408
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. ความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิ2. Corporate Social Responsibilit,3. จรรยาบรรณทางธุรกิ
สำนักพิมพ์ส. วิรัช การพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณธรรม นำธุรกิจ เล่ม2
เลขเรียก658.408
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. บรรษัทภิบาล2. จรรยาบรรณทางธุรกิจ,3. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
สำนักพิมพ์สมาร์ คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอมตะวาจา สตีฟ จ็อบส์ ไม่มีวันตาย
เลขเรียก658.408
ผู้แต่งโธมัส, อลัน เคน
ชนัฐ เกิดประดับ, แปล
หัวเรื่อง1. จ็อบส์, สตีฟ, ค.ศ. 1955-202. ,3. นักธุรกิจ -- สหรัฐอเมริกา,4. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม