กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.409 พบจำนวนทั้งสิ้น 24 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารการจัดการเวลา = Time Management
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งโรเบอร์โต, ไมเคิล
หัวเรื่อง1. กาบริหารเวลา
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนทิศของกระแสโลกสู่การปฏิรูปประเทศไทย
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกินกบตัวนั้นซะ : 21 วิธีอันยอดเยี่ยม เพื่อหยุดการผัดวันประกันพรุ่งและทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งเทรซี, ไบรอัน
วรรธนา วงษ์ฉัตร, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์ต้นไม้
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความดี ความงาม ความสามารถ
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งประสาร มฤคพิทักษ์
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. ผู้นำ,3. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดไม่ลับของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับจัดการเวลา
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งไบรด์,แม็ค
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดงาน จัดกาล ให้ลงตัว
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งโอฬาร กลีบพุฒ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา2. การทำงาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าสัวสยาม
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งวรางคณา สุเมธวัน
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจาะจุดแข็ง วิธีพัฒนาพรสวรรค์ของลูกน้องและตัวคุณเอง
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งเอธ แย้มประทุม
หัวเรื่อง1. การจูงใจในการทำงาน2. การจัดการ
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถอดบทเรียนการปฏิรูปใหญ่-เล็กในสากล
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารเวลา : Manage Your time
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งฮินเดิล, ทิม
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา2. นักบริหาร - - การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งเทรซี่, เดคแคลน
ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนาทักษะผู้นำ : a+ Leadership
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งไอ เอ็ม บุ๊คส์
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ
สำนักพิมพ์พรทรัพย์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมองโลก 360 องศา : The 360 degree leader
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งแม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.
จิรายุทธ ประเจิดหล้า
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ2. ผู้นำ,3. ประมุขศิลป์,4. นักบริหาร
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ เล่ม 1 วิสัยทัศน์กับนักบริหารการจูงใจคนเพื่อสัมฤทธิ์ผลของงาน : Idea can do
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งบูรชัย ศิริมหาสาคร
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร,3. วิสัยทัศน์
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิกฤตสร้างผู้นำ : Leadership when the heat's on
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งคอกซ์, เดนนี่
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. นักบริหาร,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีหลีกเลี่ยง 199 สถานการณ์ที่ทำให้เสียเวลา
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งบอนด์, วิลเลี่ยม เจ.
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ผู้นำ = CEO VISION
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งพิจารณ์ ธนาไพบูลย์
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนลูกให้รวย
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งวอร์ด, จี. คิงสลี่ย์
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ2. การบริหาร,3. กรจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์กะรัต
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดคอร์สพัฒนาภาวะผู้นำ
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งสุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล