กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.4092 พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องLean In: อยากเก่ง ต้องกล้า
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งแซนด์เบิร์ก, เชอริล
อุมาพร มิสรา, แปล
หัวเรื่อง1. นักบริหารสตร2. ภาวะผู้นำสตร
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE SUPERVISORY GRID
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งBlake, Robert R.
Mouton, Jane S.
หัวเรื่อง1. superviso2. leadershi
สำนักพิมพ์Scientific Methods
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับหัวหน้างาน
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งอนันยช.
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. ผู้บริหาร,3. ภาวะผู้นำ
สำนักพิมพ์ไพลินบุ๊คเน็ต
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเติมความเป็นผู้นำในช่องว่าง
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งโคจิ,ทะคะงิ
ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์,แปล
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ2. ผู้นำ,3. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ Strategic Leadership
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งจตุพร สังขวรรณ
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้น
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุมมอง มุมคิด5 :ทุน Talent Network Leadership & Change
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ทุนรัฐบาล -- ไทย2. ผู้บริหาร,3. ภาวะผู้นำ,4. การจัดการองค์กร,5. ข้าราชการ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีแห่งสตีฟ จอบส์ : The Steve Jobs Way
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งนรา สุภัคโรจน์ ,แปล
เอลเลียต,เจย์
หัวเรื่อง1. จอบส์, สตีฟ, ค.ศ. 1955-202. ,3. นักธุรกิจ - - สหรัฐอเมริกา - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์awakebooks นนทบุรี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาชีพมหัศจรรย์10 ปี 3,000 ล้าน
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งธัชชัย บริสุทธิ์
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม